REGULAMIN SERWERA
 

REGULAMIN SERWERA  

  RSS

Ada Fado
(@ada-fado)
Member Moderator
Dołączył: 7 miesięcy temu
Posty: 9
04/04/2019 10:21 pm  

Regulamin                           

  1. Twoja postać:

a) Postać musi mieć poprawnie wypełnione dane podczas rejestracji.

b) Imię oraz nazwisko nie możne przedstawiać postaci realnej, musi być sensowne i nie zawierać wulgaryzmów.

c) Zabrania się ubierania na wzór służb, co wprowadza innych graczy w błąd (LSPD, EMS...).

d) Twój nick (steam, widoczny pod Z i na OOC) nie może być kolorowy.

e) W czasie gry zakazane jest komunikowanie się poprzez np. discord czy ts3. Jeśli nie należysz do służb, które mają radio powinieneś/powinnaś rozmawiać w grze/telefon. Nie zastosowanie się do tego punktu może skutkować tymczasowym banem. Szczególnie akcje RP - po otrzymaniu dowodu np. filmiku, gdzie gracze nie rozmawiają między sobą, a widać ze się komunikują.

  1. Gra:

a) Zabronione jest granie w sposób, który będzie dokuczliwy dla innych graczy.

b) Zabronione jest pozostawianie postaci AFK, jeśli nie grasz to wyjdź z serwera, bo mamy ograniczona ilość slotów. Brak reakcji takiego gracza może skutkować kick’iem.

c) Zabronione jest nadużywanie czatów (nadużywanie OOC, spam na /twt, spam na lokalnym).

d) Zabronione jest wychodzenie poza postać w grze (IC), z wyjątkami dla interwencji administracji czy np. dogadanie między graczami powtórzenia akcji (np. z tytułu failRP co czasem zdarza się przypadkowo).

e) Zabronione jest zabieranie aut służb takich jak EMS/LSPD/Mechanik itp. Wyjątkiem są akcje RP z których to wynika (np. po strzelaninie jedyne działające auto).

f) 

- Obudzenie się w szpitalu jest równoznaczne z BW - obowiązuje Cie amnezja.

- Przy wykonywaniu BW, jeśli wezwiesz medyka (a masz taka możliwość), obowiązuje Ciebie również amnezja.

W obu sytuacjach nie pamiętasz ostatnich 30 minut gry lub całej akcji - jeżeli była dłuższa (nie możesz się mścić ani o tym wspominać).

g) Jeżeli byłeś/łaś w jakiś sposób ubezwłasnowolniony/a (np. kajdanki, przesłuchanie na komisariacie), i nastąpił restart serwera (planowany lub nie) - powinieneś/powinnaś kontynuować akcje po ponownym dołączeniu.

h) Celowe wychodzenie z serwera, aby uniknąć konsekwencji w grze (np. pościg policyjny, porwanie przez innych graczy), będzie surowo karane. Na podstawie logów, dana osoba może dostać ostrzeżenie lub nawet bana.

i) Zabroniony jest Streamhunting, Powergaming, RDM, VDM, MG, RK, CB, NJ, FailDriving (wyjaśnienia pojęć na kanale pojęcia-rp).

j) Zabronione jest wykonywanie ataków terrorystycznych, napaści na tle seksualnym lub rasistowskim, obrażania wychodzącego poza IC.


k) Postać może pracować tylko dla jednej ze służb (np policjant nie może być również medykiem - o wyjątkach decyduje administracja).
Pracując w służbach nie możesz należeć do gangu, a z uwagi na małą ilość slotów FiveM. Zakazane jest również prowadzenie interesów z półświatkiem przestępczym.

l) Zabronione jest zlecanie zabójstw policji, ems czy innych służb. Każde zlecenie musi być umotywowane RP, a zarówno zleceniodawca jak i ofiara musi się znać w IC (aby poprzeć motyw).

m) Na serwerze obowiązują tzw. zielone i czerwone strefy.

Zielone strefy:

zakaz jakichkolwiek inicjacji agresywnych (atak, porwanie itd. możliwość jedynie dokończenie akcji RP, np. gdy ktos tam ucieknie). Obowiązuje również w obrębie do ~100 m.

 - należą do nich: komenda, szpital, parking, urząd miasta, dworzec (respawn), car dealer, mechanik, miejsca pracy.

Czerwone strefy:
agresja dozwolona bez inicjacji, w obrębie do ~100 m.
Nie wymagana jest policja na serwerze do aktów agresji, proszę jednak pamiętać, że jesteśmy tu dla zabawy wynikającej z RP i nadużywanie 'braku inicjacji', czyli np. wpadanie i wybijanie wszystkich również będzie karane.

 - należą do nich: miejsca zbioru i przerobu narkotyków, domy mafijne.

n) Revive - o revive prosić można jedynie gdy na serwerze nie ma medyków, a sytuacja w której dostałeś BW, była w jakimś stopniu od Ciebie niezależna (np. atak lokalnych, vdm...).

- Każde revive musi być odpowiednio odegrane (przez /me, wykonywane mają być czynności medyczne, odgrywane wyciąganie apteczki itd.).

- Dobrze napisane modlitwy, też będą brane pod uwagę.

- Administracja może odmówić udzielenia revive bez podania powodu.

- Za nadmierne prośby o revive lub oszukiwanie np. przy odgrywaniu kick (osoba BW po kicku rodzi się w szpitalu bez ekwipunku), lub nawet ban na 24h.

- Radia ?? (discord) dostępne są tylko dla służb typu ems/lspd i innych które takowe posiadają. Gangsterzy i mafie zobowiązane są, do rozmowy w grze pod groźbą bana na 24h.

o) Zakaz oszukiwania:

- Zakaz cheatowania! Wszelkie próby używania nielegalnych programów wiążą się z permem.

- Zakaz wykorzystywania błędów gry, serwera (np. glitchowanie gotówki, itemów) - perm.

- Wykorzystywanie dóbr w sposób nielegalny jest również surowo karane (np. gdy 'ktoś obcy' da wam pół miliona) - należy to zgłaszać.

- Wszelkie podejrzenia lub informacje na temat stosowania powyższych metod lub podobnych, należy niezwłocznie zgłosić do administracji. 

Nie zgłoszenie w/w odbierane będzie jako działanie na szkodę serwera.

p) Na wyspie możesz być w posiadaniu bandaży oraz apteczki, którą kupisz w sklepie. Nie wolno jednak posiadać defibrylatorów - to grozi banem (nie dotyczy EMS).

  1. Kwestie nielegalne (prawnie):

a) Wyznajemy zasadę FearRP - szanuj swoje życie, jeśli tego nie robisz, licz się z konsekwencjami (np. ktoś mierzy do Ciebie z broni i każe się nie ruszać - uciekając narażasz się na to, że będzie do Ciebie strzelał). Musisz odgrywać rolę ofiary choć w minimalnym stopniu.

b) Zabronione jest napadnie i porywanie graczy bez żadnej akcji RP. Musisz wykazać się minimum kreatywności, trzymając się zasad RP (oferowanie przejażdżki i porywanie w ten sposób, nie jest w ogóle kreatywne).

c) Zabrania się porywania pracowników służb (EMS, LSPD). Wyjątkiem są mocno rozbudowane akcje RP.

d) Porwania czy napaści na graczy oraz napady na sklepy, są możliwe jedynie w przypadku, gdy na służbie jest co najmniej 3 policjantów.

Napady na kasjera dostępne od 2 policjantów.

e) Napady na banki, są możliwe w momencie gdy jest co najmniej 5 policjantów na służbie
(w przypadku porozumienia się z policją, możliwe są wyjątki - przy dogadaniu się musi być akcja potwierdzona z Helperem Sytuacyjnym na odpowiednim kanale).

f) W przypadku napadów na:

  • sklep i porwań grupa agresorów nie może być większa niż 5 osoby,
  • bank, grupa agresorów  nie może być większa niż 5 osoby,
    (organizacje przestępcze mogą napadać w 7 osób,
  • kasjera grupa agresorów nie może być większa niż 2 osoby. 

g) Podczas napadów z zakładnikiem - policja musi być w stanie łatwo ustalić, czy ten zakładnik w ogóle jest. Najlepiej ustawić go przed wejściem i na sam przyjazd policji poinformować na krzyku o tym fakcie. Inaczej policja może otworzyć ogień. 

h) Policja, może wystawić negocjatora przy napadzie/porwaniu. Negocjatora nie można atakować, chyba, że naruszy zasady RP - nie będzie się stosował do zaleceń (np. nie podchodź).

i) Jeden zakładnik to jedno zadanie, np. wolny przejazd. Brak kolczatek liczony jest jako drugie zadanie.

j) Wykonywanie CK na np. porwanych osobach jest dostępne tylko dla organizacji przestępczych lub płatnych zabójców. Każde CK musi być zatwierdzone przez Helpera Sytuacyjnego, na jego wykonanie masz 4 dni. Po upływie tego czasu CK wchodzi automatycznie. 

k) Broni długiej, można używać przy napadach na bank, wojnach mafii i rozbudowanych akcjach RP (dotyczy również LSPD). Do broni długiej zalicza się strzelby, karabiny oraz bronie automatyczne takie jak uzi.

l) Maksymalna kwota za zakładnika to 15 000$ za cywila.
Kwoty za osoby na ważnych stanowiskach, można negocjować, ale nie mogą stanowić więcej niż trzykrotność kwoty za cywila.

Tylko za jednego zakładnika można pobrać gotówkę, za pozostałych zebranych zakładników muszą być inne żądania. 

m) Informacje na temat kar odbywanych w więzieniu, można uzyskać na komendzie.

  1. Organizacje przestępcze:

a) Organizacje przestępcze muszą być zatwierdzone przez administrację. Wyślij podanie poprzez stronę casa-rp.pl jeśli chcesz taka założyć.

b) Organizacja nie ma limitu przyjętych członków.

c) Liczba aktywnych osób z danej organizacji nie możne być większa niż 10 osób w akcji (np strzelaniny i zbiórki) - weź to pod uwagę tworząc organizacje!

d) Szef organizacji odpowiada za nią i za każdego członka organizacji z osobna.

e) Szef organizacji może wykonać CK na członkach organizacji. 

Jeśli członek organizacji zostanie zabity poprzez CK, to nie moze juz do niej wrócic jako nowa postać (może za to dołączyć do innej organizacji).

f) Organizacje muszą mieć swoje charakterystyczne znaki (ubiór, kolor).

g) Administracja może w każdej chwili zawiesić, usunąć lub zmienić organizacje np. za uciążliwe łamanie regulaminu. Kary mogą dotykać poszczególnych graczy (np. wyrzucenie z organizacji).

h) Organizacje przestępcze mogą prowadzić wszelkie nielegalne interesy, ale musza sie przy tym liczyć z karami prawnymi. Nielegalne interesy to np. napady, rabunki, porwania, narkotyki. 

Należy jednak pamiętać o tym, aby przestrzegać regulaminu (np. zakaz RK, amnezje, gra nieuciążliwa dla pozostałych).

i) Jeśli działasz nielegalnie i udaje Ci się uciec, ale policja była w stanie Cię zidentyfikować (np. tablice auta) to lądujesz w kartotece. Te zbrodnie sie zbierają wraz z wyrokami.

Gracz który nazbiera wyrok powyżej 200 lat (np. kilka - kilkanaście napadów, rozboje itd.) to dostaje dożywocie (równoznaczne jest to z karą śmierci  - CK). Po CK gracz, może bez problemu wrócić na wyspę, ale jako inna postać. Konwój jest ostatnią szansą na przeżycie - dlatego policja przybiera najwyższe środki ostrożności i obowiązuje kod czarny.

Maksymalny wyrok do odsiadki to 120 lat (np. wyrok 180 lat, nie łapie się na CK wiec odsiadujesz 120). Po odsiedzeniu wyroku kartoteka się zeruje.

  1. Grupy przestępcze:

a) Grupy nie muszą być w żaden sposób zatwierdzane.

b) Grupy mogą mieć maksymalnie 5 aktywnych graczy w akcji (np strzelaniny i zbiórki).

c) Grupy mogą wykonywać akcje opisane w organizacjach, takie jak napady, rabunki.

d) Maksymalna kwota na jaką można okraść gracza w gotówce, przez grupę to $30 tys. Zabronione jest wyciąganie gotówki z bankomatów.

This topic was modified 1 miesiąc temu 2 times by Ada Fado
This topic was modified 4 tygodnie temu by Ada Fado

Cytat
Share:
  
Praca

Proszę Zaloguj Się lub Rejestracja